Мађарски језик и званично у службеној употреби у Војловици


24.7.2019.

Мађарски језик и званично у службеној употреби у Војловици


24.7.2019.

На 33. седници Скупштине града Панчева која је одржана 12. јула 2019. године донета је Одлука о измени Статута града Панчева којом се враћа мађарски језик у службену употребу на територији катастарске општине Војловица. Ова одлука је објављена у Службеном листу града Панчева бр. 16/2019, а ступила је на снагу 20. јула.

Ова измена Статута је уследила након измене која је усвојена 5. априла, а којом је мађарски језик престао да буде у службеној употреби на територији катастарске општине Војловица.