Мађарски језик остаје у службеној употреби у Војловици


31.5.2019.

Мађарски језик остаје у службеној употреби у Војловици


31.5.2019.

Након Одлуке о измени и допуни Статута града Панчева која је ступила на снагу 13. априла 2019. године, стигло је обавештење да је мађарски језик и писмо и даље у службеној употреби на територији Месне заједнице „Војловица“.

Како преноси РТВ Панчево, Маја Давитков је испред градског Секретаријата за скупштинске послове изјавила да ће се у случају Војловице применити члан 7. Закона о изменама и допунама Закона о службеној употреби језика и писма који омогућава да мађарски језик и даље остане у службеној употреби у Војловици.

Да подсетимо, Одлуком о измени и допуни статута града Панчева измењен је члан 3. у којем се наводи да су у службеној употреби на територији града Панчева румунски језик (Банатско Ново Село), мађарски језик (Иваново), бугарски језик (Иваново) и македонси језик (Јабука и Качарево), а мађарски језик у Војловици престаје да се помиње у овом члану.

Члан 3. став 2 - пре

Поред српског језика и ћириличког писма, на територији насељених места у службеној употреби су и језици и писма националних мањина, и то:

  • на територији Насељеног места Иваново у службеној употреби су и бугарски језик и писмо и мађарски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Банатско Ново Село у службеној употреби је и румунски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Јабука у службеној употреби је и македонски језик и писмо;
  • на територији Насељеног места Панчево, катастарска општина Војловица у службеној употреби је и мађарски језик и писмо.

Статут града Панчева, 2008.
Члан 3. став 2 - после

Имена органа који врше јавна овлашћења, назив Града, насељених места, тргова и улица и други топоними, поред српског језика и ћириличког писма, исписује се и на језику и писму националне мањине, према њеној традицији и правопису, у следећим насељеним местима:

  • у насељеном месту Банатско Ново Село на румунском језику и писму;
  • у насељеном месту Иваново на бугарском и мађарском језику и писму и
  • ски језик и писмо;
  • у насељеним местима Јабука и Качарево на македонском језику и писму.

Одлука о изменама и допунама Статута града Панчева, 2019