АКТИ УДРУЖЕЊА

Акт Датум
Статут удружења 19.11.2018.
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2018. годину 25.2.2019.
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину 25.2.2019.

Централни регистар фотографија и разгледница Србије
Претраживач културног наслеђа Србије