Ко је испоштовао законске обавезе према Поверенику?


29.8.2019.

Ко је испоштовао законске обавезе према Поверенику?


29.8.2019.

Од 22. августа је на снази нови Закон о заштити података о личности. Овај закон је изузетно важан за функционисање удружења, због тога што се свака формирана збирка личних података пријављивала Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. На пример, ако удружење жели да формира базу чланова удружења, било је потребно да се о томе обавести Повереник.

Нови закон је донео многе промене, а за руковаоце података престају обавезе које су проистицале из примене старог закона:

 • вођење и ажурирања евиденција о обради;
 • обавеза достављања Поверенику обавештења о намери успостављања збирке података, пре започињања обраде, односно успостављања збирке података;
 • обавеза достављања Поверенику евиденција о збиркама података, односно о променама у тим евиденцијама .

Централни регистар Повереника више није активан, али су подаци и даље доступни на Порталу отворених података Повереника. Погледали смо податке и анализирали пријављене евиденције од стране физичких и правних лица са територије града Панчева и то оне које су пријављене до 22. августа (у складу са старим законом).


Ко је испоштовао законску обавезу?

Државне институције

 • Градска управа града Панчева
 • Јужнобанатски управни округ
 • Виши суд у Панчеву
 • Основни суд у Панчеву
 • Центар за социјални рад „Солидарност“
 • Завод за јавно здравље Панчево

Јавна предузећа

 • ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“
 • ЈКП „Зеленило“
 • ЈП „Транснафта“

Привредна друштва

 • ДОО „Пољобит“
 • ДОО „Blitz-Cinestar“
 • ДОО „MadNet“
 • ДОО „Војводинапут-Панчево“
 • Предузетник Никола Ћирић
 • Предузетник Милан Илић
 • Нови Банат Плус
 • Нови адут 77
 • Bio Fresh
 • Mastef Logistik
 • Апотека „Валеријана“
 • СТР „Агрос“
 • Финиз биро
 • Lidder Monolit
 • Plastic-line
 • Galaxy System Plus
 • Olympic Sport
 • ТР „Мир-Мар“
 • Мабизо
 • Madeira 2
 • Привредна банка

Јавни извршитељи

 • Валентина Секулић
 • Милица Вујичић
 • Владимир Трифуновић
 • Филип Станковић

Удружења

 • Удружење „Нова +“
 • Удружење „Пансеј“

Политичке странке

 • Демократска партија Македонаца

Статистика

1. Основни подаци

37 правних лица (ниједно физичко лице) са територије града Панчева пријавило је барем једну збирку података Поверенику. Највише збирки података су пријавили: Основни суд у Панчеву (49), Виши суд у Панчеву (26) и извршитељ Валентина Секулић (15). Укупан број пријављених збирки је 183.

2. Број правних лица по месту

3. Избор писма приликом попуњавања формулара