У сарадњи са нашим удружењем, SINHRO HUB је 17. марта поставио нови уређај за мерење квалитета ваздуха. Тако је Панчево добио четврти мерни уређај који се налази у самом центру града који ће помоћи суграђанима да буду боље обавештени о квалитету ваздуха. Резултате мерења је за сада могуће погледати на сајтовима pametnopancevo.rs и klimerko.org.

Резултати мерења са сајта pametnopancevo.rs

Уређај који се зове Климерко састављен је према упутству која се налази на званичној GitHub страници пројекта. Ако желите и ви да саставите један овакав уређај, радо ћемо вам помоћи – контактирајте нас.

@pansej Климерко стигао у SINHRO HUB, Панчево је богатије за још један уређај који ђери квалитет ваздуха. #pansej ♬ Up and Away (Vocalese) – GHOSTLAND