Почетком 2021. године, Удружење „Пансеј“ је поставило први уређај за мерење квалитета ваздуха на територији града Панчева. Уређај је направљен у складу са упутством који је проистекао из иницијативе Ваздух грађанима.

Како би подаци били доступни свима у сваком тренутку, удружење је одлучило да отвори све податке о квалитету ваздуха (температура, влажност ваздуха, ваздушни притисак, ниво PM честица и то PM1, PM2.5 и PM10) почевши од података који су прикупљени од 28. маја 2022. године. Удружење је до сада поставило један мерни уређај, а у плану је постављање још једног уређаја на територији града Панчева.

Наведени подаци су доступни на Порталу отворених података, а дозволу за коришћење података је могуће прочитати на сајту удружења. Потребно је нагласити да мерни уређај и резултати мерења нису верификовани од стране ниједне надлежне институције Републике Србије.

Categories: вести