У уторак 18. октобра 2022. године Удружење „Пансеј“ је учествовало на фокус групи Образовање, запошљавање и развој знања и вештина младих која се одржала са циљем да се утврде приоритети будућег стратешког документа за младе града Панчева, у овој области.

На фокус групи су поред Удружења „Пансеј“ учествовали и млади из Панчева, представници Канцеларије за младе Града Панчева, Градске управе Града Панчева, Црвеног крста Панчево, као и локални медији PANpress и Панчево си ти.

Ова фокус група је једна у низу фокус група које се одржавају у оквиру пројекта „Поново у дијалогу са младима“ који реализује Удружење СИНХРО, а који је добио подршку пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АCT“, који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе.

Categories: учешће