У суботу 26. новембра 2022. године, Удружење „Пансеј“ је учествовало на фокус групи „Оцена реформе јавне управе на нивоу локалне власти – студија случаја: Град Панчево“. Исход овог пројекта је креирање базе података која ће, како евалуативно тако и квантификовано, представити пресек стања и актуелне капацитете институција локалне самоуправе на нивоу Града Панчева.

На фокус групи су поред представника Удружења „Пансеј“ учествовали и представници Удружења „Синхро хаб“, Удружења „Институт за истраживање корупције Кареја“ и КОМПАС-а.

Ово је једна од активности истоименог пројекта који финансира Београдска отворена школа у оквиру циклуса финансирања „Дијалог промена“. Истраживање спроводи Андреа Матијевић, истраживач на Институту за политичке студије.

Categories: учешће