Подаци о зградама на територији града Панчева

Веза ка Порталу отворених података: https://data.gov.rs/sr/datasets/podatsi-o-zgradama-na-teritoriji-grada-pancheva/
Дозвола: CC BY 4.0 (уколико је удружење цитирано онлајн на веб-сајту, неопходно је направити везу ка сајту удружења: https://www.pansej.org.rs; веза не сме да садржи атрибут nofollow)

Подаци о квалитету ваздуха на територији града Панчева

Веза ка Порталу отворених података: https://data.gov.rs/sr/datasets/podatsi-o-kvalitetu-vazdukha-na-teritoriji-grada-pancheva/
Дозвола: CC BY 4.0 (уколико је удружење цитирано онлајн на веб-сајту, неопходно је направити везу ка сајту удружења: https://www.pansej.org.rs; веза не сме да садржи атрибут nofollow)