АктДатум
Решење о усвајању јединствене регистрационе пријаве – АПР23.11.2018..pdf
Потврда о извршеној регистрацији – Пореска управа23.11.2018..pdf
Статут удружења19.11.2018..pdf
Етички кодекс26.3.2023..pdf
Одлука о изгледу логотипа19.11.2018..pdf
Одлука о избору заступника19.11.2018..pdf
Одлука о висини чланарине3.11.2019..pdf
Одлука о промени адресе седишта Удружења „Пансеј“28.8.2022..pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2022. годину .pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2021. годину .pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2021. годину .pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2020. годину 31.3.2021..pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину 21.5.2021..pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2019. годину26.2.2020..pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2019. годину26.2.2020..pdf
Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2018. годину25.2.2019..pdf
Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2018. годину25.2.2019..pdf