Удружење са визијом

  • Желимо да својим доприносом анимирамо грађане Панчева да уче о локалној историји
  • Радимо на промоцији туристичких потенцијала Панчева, на наш начин
  • Унапређујемо знање Панчеваца из области историје, информационих технологија, дигитализације, одрживог вида превоза…
  • Примењујемо информационе технологије у различитим областима и на пројектима значајне за Панчевце
  • Видимо Панчево у будућности као „паметни град“ који ће бити одличан пример у Србији и региону
  • Промовишемо предности дигитализације у 21. веку
  • Боримо се за очување ауторских права на Интернету
Чланови удружења, 10. 7. 2022.
Логотип Удружења Пансеј

Логотип удружења — симболи Панчева

Инспирисани историјом Панчева и сиболима града, логотип Удружења је направљен у облику штита. Састоји се из три целине и више симболичних елемената.

Прва целина представља две реке у чијој непосредној близини је смештено Панчево — реке Тамиш и Дунав. Бело поље симболизује панчевачко речно острво, једно од неколико њих који су смештени на току Дунава.

У горњем десном црвеном пољу налазе се три стабла дрвета — два стабла са зеленом бојом лишћа и једно стабло са жутом бојом лишћа. Она симболизују панчевачку градску шуму смештену на десној обали Тамиша, али означавају и три области у оквиру Војводине, односно Срем, Бачку и Банат. Стабло са жутом бојом представља Банат. У истом пољу се налази и један од светионика „близанаца“ који од 1909. године краси ушће Тамиша у Дунав.

У горњем левом црвеном пољу налази се други светионик „близанац“ као и музички павиљон из Народне барште, парка који је један од важнијих симбола Панчева.

Два горња поља повезује тамишки мост. Мостови су увек симболи спајања, стварања веза, блискости. Мост не шаље само поруку повезивања у географском смислу, већ симболизује и повезивање прошлости и садашњости као и садашњости и будућности.

Чланови удружења

Никола Ђорђевић

nikola.djordjevicpansej.org.rs

u0411u0438u043eu0433u0440u0430u0444u0438u0458u0430

Елизабета Јагица

elizabeta.jagicapansej.org.rs

Мирослав Лоци

miroslav.locipansej.org.rs

u0411u0438u043eu0433u0440u0430u0444u0438u0458u0430

Урош Мажинг

Урош Мажинг

uros.mazingpansej.org.rs

u0411u0438u043eu0433u0440u0430u0444u0438u0458u0430

Марко Руфић

Марко Руфић

marko.ruficpansej.org.rs

u0411u0438u043eu0433u0440u0430u0444u0438u0458u0430

Иван Ратков

ivan.ratkovpansej.org.rs

u0411u0438u043eu0433u0440u0430u0444u0438u0458u0430

Марко Јовановић

marko.jovanovicpansej.org.rs

Biografija

Званичне информације