Улице Панчева

О пројекту

Улице Панчева је веб-сајт који промовише историју Панчева на несвакидашњи начин — преко улица и тргова. На сајту је могуће пронаћи списак који садржи преко 300 улица и тргова Панчева, њихове старе називе који датирају из 1820. године, старе мапе на којима је приказано Панчево, фотографије, разгледнице и још много тога. Сајт је намењен посетиоцима свих узраста који желе да науче нешто више о историји Панчева.

Почетак пројекта: 6. септембар 2018.

Веб-сајт пројекта: улицепанчева.срб / www.ulicepanceva.in.rs

Списак улица и тргова Панчева са старим називима

Плакат са старим и новим називима улица из 1944. године
Извор: Историјски архив у Панчеву

Панчево је прве званичне називе улица и тргова добило 1891. а одлуку из те године је могуће пронаћи у листу на немачком језику „Donau-Temes-Bote”.

У том тренуку, Панчево је имало 75 улица и тргова. Године су пролазиле, град се развијало да би почетком септембра 2018. године Панчево имало званично 329 улица и тргова.

На сајту Улице Панчева можете да видите све промене назива улица од 1891. године и документа у којима се налазе одлуке надлежних органа о промени постојећих и додељивању нових назива улица и тргова.

Фото-албум

Када желимо да се присетимо дивних тренутака, незаобилазни су фото-албуми који нас враћају у ближу или даљу прошлост.

На сајту Улице Панчева је формиран дигитални фото-албум Панчева у којем се налазе старе фотографије и разгледнице на којима су приказани објекти и места у Панчеву.

Највећи број старих фотографија је уступио Историјски архив у Панчеву, али је веома важна чињеница да грађани Панчева уступају фотографије из својих породичних фото-албума и тако унапређују наш дигитални фото-албум.

Разгледница Панчева - Гимназија „Урош Предић“
Извор: Никола Ђорђевић; Дозвола: CC BY-SA 4

Некад и сад

Поређење старе и нове фотографије места на којем се налазила кућа у Змај Јове Јовановића бр. 2А
Извор старе фотографије: Историјски архив у Панчеву
Извор нове фотографије: Никола Ђорђевић

Један од занимљивијих сегмента посетиоцима сајта Улице Панчева је категорија 'Некад и сад' у којој сви посетиоци имају прилику да виде поређење старе и нове фотографије која је настала у Панчеву.

Циљ је да се направи нова фотографија на истом месту на којем је настала стара фотографија. Због развоја града, неке фотографије није могуће направити на истом месту (нпр. стара фотографија је настала на средини фреквентног пута), али поред оваквих ситуација Удружење је успело да направи преко 20 поређења старих и нових фотографија.

Мапе

Мапе су један од доказа постојања Панчева у одређеним периодима историје. На сајту Улице Панчева, посетиоци могу да погледају геоградске мапе које датирају из 18. и 19. века, а на којима је обележено и Панчево.

Такође, могуће је видети и катастарске планове Панчева, планове изградње појединих зграда у Панчеву и сл. Неке мапе које су коришћене у овом пројекту могуће је видети само у Историјском архиву у Панчеву.

И још много тога...

На сајту можете да пронађете и занимљиве текстове о познатим Панчевцима, догађајима који су забележени у историји Панчева, а у плану је унапређење сајта са новим садржајем. Веома нас радује чињеница да садржај сајта подједнако уређују и пратиоци пројекта на друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм. Писањем коментара на друштвеним мрежама, Панчевци деле своја сећања и анегдоте и на тај начин пишу нове странице историје Панчева.