Једнодневна бесплатна радионица је одржана у склопу обележавања Европске недеље кодирања, а уз подршку европске иницијативе Meet and Code. Циљ догађаја је био да укључи средњошколце који живе на територији града Панчева у активности које се односе на повезивање једноставних електричних кола и писање кодова за управљање тих кола у програмском језику Пајтон.

Догађај на сајту Meet and Code: https://meet-and-code.net/rs/sr/event-show/8940
Догађај на сајту Европске недеље кодирања: https://codeweek.eu/view/456356/python-i-elektronika

Место извођења радионице: Електротехничка школа „Никола Тесла“, Панчево
Период: 15. октобар 2022.
Извештај:

Фотографије

Медији о догађају